Skip to main content

We'd prefer it if you saw us at our best.

Pega.com is not optimized for Internet Explorer. For the optimal experience, please use:

Close Deprecation Notice

Pega voor de publieke sector

Slimmer werken. Beter samenwerken. Digitaal transformeren.

Rijksoverheid

Kies voor een technologieplatform dat de dienstverlening richting burgers moderniseert en de samenwerking met burgers - en tussen instanties onderling - optimaliseert. Het resultaat? Een moderne, digitale, ketengerichte organisatie die flexibel is en snel kan reageren op veranderingen.
Samen COVID-19 onder controle

Flexibele technologie voor tijden van crisis en daarna.

Inzicht en goede informatie-uitwisseling leidt tot snellere acties en beter beleid. Verouderde systemen maken dit onnodig ingewikkeld. Met Pega creëert u een flexibele omgeving om snel te veranderen en te reageren.

Shared Services

Een nieuwe impuls voor samenwerking.

De rijksoverheid werkt al jaren aan het bundelen van diensten binnen shared service organisaties, om samen te werken en te delen zonder afbreuk te doen aan de autonomie van afzonderlijke overheidsorganisaties. Pega maakt dit mogelijk.

Digitaliseren en moderniseren

Neem afscheid van arbeidsintensieve processen.

Met het platform voor digitale transformatie van Pega levert u eenvoudige, consistente en proactieve overheidsdiensten en verbetert u de operationele efficiëntie, communicatie en de betrokkenheid.

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat

“Met RijksZaak hebben we goede voortgangscontrole en optimaal inzicht, waardoor we het werk beter verdelen.”

Openbare orde & veiligheid

Kies voor een technologieplatform dat processen optimaliseert en de dienstverlening en de samenwerking versnelt en efficiënter maakt. Het resultaat? Minder administratief werk, meer transparantie en een veiliger samenleving.
De Nationale Politie

Minder administratie, meer tijd voor onderzoek.

Veel tijd gaat verloren met de administratieve verwerking van de ruim 1 miljoen zaken die de politie jaarlijks behandelt. Met de technologie van Pega vermindert u de administratieve last en verbetert de informatievoorziening aan het OM.

Dienst Justitiële Inrichtingen

Procesverbetering voor indicatiestelling & plaatsing.

Handel zaakgegevens, proces, dossier en interactie in één systeem af. Vier van de tien taken komen te vervallen, de resterende worden efficiënter en beter uitgevoerd. Zo heeft u meer tijd voor uitzonderingen en kwaliteitsverbetering.

Defensie

Digitaal transformeren voor operationeel succes.

Met de technologie van Pega zorgt u voor efficiënt en effectief ingerichte digitale processen om het defensie-apparaat beter uit te rusten voor de missies van de toekomst.

eBook: Succesvolle digitale overheidstransformaties

Lees in dit eBook hoe organisaties als DICTU gedurfde visies omzetten in realiteit.

Werk & inkomen

Met Pega kiest u voor een technologieplatform waarmee u de snelle, gestroomlijnde digitale services kunt bieden die uw klanten verwachten. Tegelijkertijd optimaliseert u de processen en zorgt u voor de benodigde flexibiliteit om snel veranderingen door te voeren.
Wendbaarheid bij Zweedse UWV

Snel reageren op wetgeving, een moderne klantervaring.

Met de moderne technologie van Pega vervangt u stapsgewijs en zonder risico verouderde legacysystemen, stroomlijnt en digitaliseert u de klantervaring en kunt u flexibel inspelen op nieuwe wet- en regelgeving.

Sociale Verzekeringsbank

Verhoging van de automatiseringsgraad

Aandacht voor het individu bij uitvoering van regelingen voor sociale zekerheid vraagt om een end-to-end zaaksysteem voor minder handmatig werk en snellere en effectievere dienstverlening.

Belastingdienst

Digitaal transformeren voor operationeel succes.

Met het Pega Platform kunt u processen transformeren en handmatige taken digitaliseren. Het resultaat? Hogere efficiëntie en nauwkeurigheid, een betere klantervaring en flexibiliteit om in te spelen op nieuwe wetgeving.

Maak kennis met ons team!

Het team van Pega voor overheidsinstellingen in Nederland ondersteunt u bij digitalisatie richting moderne administratieve processen met behulp van de technologie van Pega. Wilt u meer weten over hoe u kunt moderniseren en digitaliseren met weinig risico? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Contact opnemen

Verken onze belangrijkste applicaties voor de rijksoverheid

Pega Government Platform

Voor een digitale transformatie van documentgeoriënteerd naar procesgeoriënteerd.

Enterprise Modernisation

Uw legacysystemen vervangen is niet de oplossing. Meerwaarde halen uit uw bestaande investering met een slimme schil wel. 

Government Customer Service

Voor het leveren van eenvoudige, consistente en proactieve overheidsdiensten aan al uw stakeholders.

Pega Robotic Automation

Voor automatisering en inzicht op één plek, voor slimmere beslissingen en betere uitkomsten.

Share this page Share via x Share via LinkedIn Copying...